ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลจะนะ (ทต.จะนะ) จังหวัดสงขลา