ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
กฟผ.เตรียมเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2(ดู: 7)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีมอบรางวัลสลากงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557(ดู: 17)
กองกำลังเทพสตรีร่วมกับศุลกากรภาค4จับกุมหินแกรนิตและหินอ่อนเถื่อนลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ(ดู: 22)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25/07/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
 2 
ท้องถิ่น: ทม.ทุ่งตำเสา
การปรับบริหารงานบุคคลระบบแท่ง รอผลการศึกษาขั้นที่สองกันยายนนี้

แม้วันนี้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เข้าระบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน  แต่สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) ได้จ้างสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นระยะที่1 ตั้งแต่ เมษายน-กันยายน 2551                            

            ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า  มีความเป็นไปได้สูงในการนำระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการพลเรือนมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำแนกงาน ก.ถ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องและมีความต่อเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 สำนักงาน ก.ถ.จึงได้จ้าง สปร. ดำเนินโครงการดำเนินโครงการศึกษาศึกษาวิจัย  เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่2)  เพื่อศึกษาและวางระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่พึงปรารถนาแดละเหมาะสมกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการวางระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบุคคลแนวใหม่  โดยมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในเดือนกันยายน  2552
นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า  “การที่สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการปรับปรุงจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 1 นั้นทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะนำระบบใหม่ของข้าราชการพลเรือนมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการใน ก.ถ.ตั้งข้อสังเกตว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในระบบแท่ง จะเลื่อนเป็นร้อยละ 6 ต่อครึ่งปี หรือร้อยละ 12 ต่อปี จึงเสนอให้ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นให้เลื่อนขั้นเงินเดือนใกล้เคียงกันด้วย" 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเองอย่าง พนมไพร  ปารมี ปลัดเทศบาลตำบลสามแยก ซึ่งเป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  าราชการส่วนท้องถิ่นเองก็ให้ชนว่า ได้เข้าระบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน ตื่ก็ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในระบบแท่ง ซึ่งจะเลื่อนเป็นร้อยละ 6  ต่อครึ่งปี  รวมทั้งปีร้อยละ  12  เทียบกับของท้องถิ่นที่ยังใช้ระบบพีซีโดยใช้บัญชีเงินเดือนเดิมของ ก.พ. เมื่อเปรียบเทียบเม็ดเงินที่ใช้เลื่อนแล้วจะไม่สอดคล้องกัน ยกตัวอย่าง ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 เดิม เงินเดือนขั้น 32,160 บาท หากได้รับพิจารณา 2  ขั้นในปีนั้นจะได้เม็ดเงินเพิ่มขั้นอีก  2,550  บาท  แต่หากเปลี่ยนเป็นระบบแท่งข้าราชการผู้นี้หากได้รับการประเมินผลงานดีเด่นจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ  12  จากฐานเงินเดือน 32,160  บาท จะได้รับเม็ดเงินเพิ่มขึ้นอีก 3,859  บาท ซึ่งมากกว่าการเลื่อนขั้นจากบัญชีเงินเดือนเดิม ซึ่งปัญหานี้ในระหว่างที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้เข้าสู่ระบบแท่ง ควรแก้ไขปัญหาโดยเสนอแนะให้สำนักงาน ก.ถ.ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีขั้นเงินเดือนในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในระบบแท่งเงินเดือน

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 ที่ผ่านมาผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ประมาณ 400,000 คน  สิ่งที่ทำให้ข้าราชการต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด คือ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพของตัวข้าราชการ ซึ่งทำให้ข้าราชการเกิดข้อสงสัยและมีข้อคำถามมาอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะในเรื่องระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน การบริหารผลงาน  ท้องถิ่นเองแม้จะรู้เรื่องนี้มานาน  แต่เมื่อถึงวันนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเข้ามาเร็วกว่าที่คิด  เพราะฉะนั้นการปรับตัวจะเป็นปัญหาหลักของผลกระทบครั้งนี้  ส่วนร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ ....ที่ทางสำนักงานสปร.ได้จัดทำเสร็จแล้วอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ทางท้องถิ่นดูเหมือนจะพอใจกับร่างที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอมากกว่า  แต่ทุกร่างก็ยังไม่ได้กำหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีกี่ประเภท  ตรงนี้เป็นปัญหาที่ต้องหาความชัดเจนกันต่อไป 

            ก่อนหน้านี้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้สรุปผลปัญหาของการใช้ระบบแท่งของท้องถิ่นว่าประกอบด้วย ปัญหาของการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน สภาพปัญหาของระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทกบระบบการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ความเป็นไปได้ในการนำระบบข้าราชการพลเรือนใหม่มาใช้กับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น และปัญหาที่ต้องตระหนักเมื่อนำระบบนี้มาใช้จริง ก็คงต้องรอดูความชัดเจนที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้กันต่อไป   

ที่มา : อปท.นิวส์

โดย: ทม.ทุ่งตำเสา
ประจำกุมภาพันธ์ 2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3เรื่อง ระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้ (ดู:190)(วันที่:01 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3เรื่อง ตารางการสอบและสถานที่สอบ (ดู:184)(วันที่:01 ส.ค. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลผู้ชนะการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่องสร้าง จำนวน 7 โครงการ (ดู:169)(วันที่:01 ส.ค. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:168)(วันที่:01 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2557 (ดู:155)(วันที่:01 ส.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
     

   

  เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
  โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
  ©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.