ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ (ดู: 54)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 108 ปัญหาด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การพัสดุของ อปท. (ดู: 819)
ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู: 274)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/02/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
  12  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,170 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร กองทุนพัฒนาสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสิงหนคร
25 ก.ย. 59
88
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร "วันมหิดล"
24 ก.ย. 59
283
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
23 ก.ย. 59
276
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ป่าช้าบ้านเลียบ (ม.5)
23 ก.ย. 59
314
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยอาคารเอนกประสงค์ ซอย 1 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 59
336
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รำแดง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าป่าช้าห้วยแง่ง หมู่ที่ 1
23 ก.ย. 59
330
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และวัสดุทางการศึกษา
23 ก.ย. 59
318
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู
23 ก.ย. 59
306
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู
23 ก.ย. 59
268
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผู้ใหญ่บ้านเก่า บ้านซองใต้ ตำบลนาทวีฯ
23 ก.ย. 59
256
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเหมืองใหม่สายคลองบ้านใหม่-วัดจาก หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 59
266
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระวะ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
23 ก.ย. 59
223
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านหาร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
23 ก.ย. 59
230
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ปลดเกษียณอายุราชการ นายสมศักดิ์ หัทยานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองสิงหนคร
23 ก.ย. 59
222
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างเสาธง พร้อมฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ต.เกาะใหญ่
23 ก.ย. 59
236

»ข้อมูลทั้งหมด 57,170 รายการ

   

 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.