ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย (ดู: 62)
ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (ดู: 26)
การแก้ปัญหาขยะด้วย 3R (ดู: 311)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/02/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
  11  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 69,284 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
19 ต.ค. 60
6
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2560
19 ต.ค. 60
5
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 18 ตุลาคม 60
19 ต.ค. 60
7
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในมุมมองต่าง ๆ ที่ประชาชนได้บันทึกภาพไว้นับแต่วันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559
19 ต.ค. 60
10
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 18 ตุลาคม 60
19 ต.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สทิงพระ ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
19 ต.ค. 60
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
19 ต.ค. 60
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิด - บ้านนิซ๊ะ บังหนับ หมู่ที่ 4
19 ต.ค. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางด้วย ASPHALT CONCRETE สายหน้าโรงเรียนบ้านสะกอม หมู่ที่ 2
19 ต.ค. 60
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สทิงพระ รายงานคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง
19 ต.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงพร้อมเครื่องเสียงบนเวทีตลาดนัดชุมชนบ่อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลฯ
19 ต.ค. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
19 ต.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เรื่อง แจ้งราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำตลอด ภาคเรียนที่ 2 / 2560
19 ต.ค. 60
6

»ข้อมูลทั้งหมด 69,284 รายการ

   

 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.