ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (ดู: 21)
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับจังหวัด (ดู: 2668)
กำหนดสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ดู: 511)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/02/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
  11  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 71,864 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
18 ธ.ค. 60
8
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 17 ธันวาคม 2560
18 ธ.ค. 60
3
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเรานัก คูณะรังสี และเด็กหญิงจัสมิน ปีโฮต นักเรียนโรงเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม English Program โครงการช้างเผือก ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
18 ธ.ค. 60
4
  ข่าวจาก facebook เทศบาลเมืองควนลัง ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 1 /2561
30 พ.ย. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคูหา ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
18 ธ.ค. 60
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคูหา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคูหา ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลคูหา อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
18 ธ.ค. 60
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว ประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว เชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
18 ธ.ค. 60
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.94-002 สายเกาะเปรียง หมู่ที่ 2
18 ธ.ค. 60
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2560
18 ธ.ค. 60
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2560
18 ธ.ค. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง จำนวน 2 สาย
18 ธ.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การการสอน ศพด. อบต.บ่อดาน
18 ธ.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การการสอน ศพด. อบต.บ่อดาน
18 ธ.ค. 60
3
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นม.1และม.4
18 ธ.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค. 60
3

»ข้อมูลทั้งหมด 71,864 รายการ

   

 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.