ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ระดับประเทศ (ดู: 304)
ปรองดองจะสำเร็จไหม? (ดู: 90)
รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ณ ประเทศญี่ปุ่น (ดู: 245)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/02/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
  7  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 65,142 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ตารางการแข่งขันประจำวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60 Day By Day Program
28 มิ.ย. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ตารางการแข่งขันประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย.60 Day By Day Program
28 มิ.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560
28 มิ.ย. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ประกาศตรวจการจ้าง
28 มิ.ย. 60
5
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม HAPPY FOR ALL ส่งต่อหาดใหญ่สู่ “มหานครแห่งความสุข” โดยเปิดบริการรถ Shuttle Bus ฟรี จัดบริการรถรับ-ส่ง ประชาชนตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของเทศบาลนครหาดใหญ่
27 มิ.ย. 60
26
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
27 มิ.ย. 60
30
  ข่าวจาก facebook อบต.เกาะยอ เที่ยวไทยเท่ “ลูกกอล์ฟ” คณาธิป สุนทรรักษ์ #สงขลา
27 มิ.ย. 60
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางเหรียง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 2 สาย
27 มิ.ย. 60
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศราคากลาง
27 มิ.ย. 60
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านไร่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
27 มิ.ย. 60
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านหาร 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
27 มิ.ย. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศผลการทำสัญญาโครงการวางท่อขยยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณข้างปั๊มซัสโก้ ม.8
27 มิ.ย. 60
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน "สงขลาสะอาด เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
27 มิ.ย. 60
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน "สงขลาสะอาด เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
27 มิ.ย. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองจะนะ
27 มิ.ย. 60
13

»ข้อมูลทั้งหมด 65,142 รายการ

   

 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.