ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
เข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การบริหารงานบุคคล เข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)" (ดู: 100)
การรับสมัครสมาชิก ฌ.ป.ค. (ดู: 121)
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนปฏิรุปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น " (ดู: 119)
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/02/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 02/02/52
  8  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 45,568 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน พร้อมถังน้ำใส หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลโคกม่วง (งวดที่ 2)
11 ก.พ. 59
273
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นาหว้า สมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558
11 ก.พ. 59
269
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ.2559 (เงินนอกงบประมาณ)
11 ก.พ. 59
272
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นาหว้า สมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558
11 ก.พ. 59
269
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 20)
11 ก.พ. 59
265
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.นาหว้า สมัยประชุมสามัญประจำปี 2559 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559
11 ก.พ. 59
186
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปียะ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างประเภทงานถนน จำนวน 2 โครงการ
11 ก.พ. 59
148
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2559
11 ก.พ. 59
139
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 2558
11 ก.พ. 59
135
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในหน้าหนาว
11 ก.พ. 59
130
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศตรวจงานจางโครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานโละหมุด – บานควนขี้แรด
11 ก.พ. 59
154
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11 ก.พ. 59
151
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ในร่มหลังคาโค้ง ม.2
11 ก.พ. 59
134
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
11 ก.พ. 59
131
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่างของเทศบาลนครสงขลา
11 ก.พ. 59
115

»ข้อมูลทั้งหมด 45,568 รายการ

   

 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207101-4 โทรสาร 074-207100 ต่อ 26 E-mail:info@chanacity.go.th
©Copyright 2006. Chanacity.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.